Афиш – 20 април 2014

Предаване: Афиш, 20.04.2014

За предаването
Всички броеве