Афиш – 20 декември 2015

Предаване: Афиш, 20.12.2015

За предаването
Всички броеве