Афиш – 22 декември 2013

Предаване: Афиш, 22.12.2013

За предаването
Всички броеве