Афиш – 5 октомври 2014

Предаване: Афиш, 05.10.2014

За предаването
Всички броеве