Афиш - 28 април 2013

Предаване: Афиш, 28.04.2013

За предаването
Всички броеве