Афиш – 28 декември 2014

Предаване: Афиш, 28.12.2014

За предаването
Всички броеве