Афиш – 4 октомври 2015

Предаване: Афиш, 04.10.2015

За предаването
Всички броеве