Афиш – 9 октомври 2016

Предаване: Афиш, 09.10.2016

За предаването
Всички броеве