Акад. Ревалски: Горди сме, че наградата "Проф. Марко Семов" беше дадена на БАН

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Наградата на името на Марко Семов е престижна. Проф. Семов е известен писател, публицист, журналист, а също така и един от най-изтъкнатите специалисти в областта на българската народопсихология. Той е член-кореспондент на БАН, макар че формално никога не е работил в Българската академия на науките, разказа акад. Ревалски и допълни, че научната кариера на проф. Семов е тясно свързана с БАН и с редица институти.

Акад. Юлиан Ревалски: Наградата на името на Марко Семов за първи път се дава на институция и сме горди, че е дадена на Българска академия на науките по повод нейната 150-годишнина.

Акад. Ревалски отбеляза, че ролята на Българска академия на науките и на нейните институти в изграждането на съвременната индустрия, е огромна. Същевременно БАН винаги е била пазител на духовността. Академията е и обучаваща организация, взаимодействаща си с университетите. БАН продължава да бъде най-големият научен център в страната с изключителна ефективност на високо световно ниво.

Акад. Ревалски призна, че, за съжаление, броят на учените в БАН намалява и това е свързано с перспективата за развитие на младите хора не е добра.