Авторските права в България

Предаване: Култура.БГ

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

С решението си да предяви иск ЕК призовава Съда на ЕС да наложи финансови глоби срещу четирите държави. Сумата, която ЕК иска от България, е в размер на 19 121 евро на ден. За Испания тази сума е 123 928 евро на ден, за Люксембург - 12 920 евро на ден, за Румъния - 42 377 евро на ден. Процедурите за нарушение от страна на държавите са открити от ЕК през месец май 2016 г. ЕК не е получила уведомление, че България всъщност е предприела необходимите мерки за прилагане на директивата в съответното национално законодателство. Директивата беше приета на 4 февруари 2014 година. Тя цели да се подобри начина, по който се управляват всички организации за съвместно управление чрез създаването на общи стандарти за управление, прозрачност и финансова дисциплина. С директивата се рамкират и общи стандарти за многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. България, Испания, Люксембург и Румъния не са приели всички законови, подзаконови и административни разпоредби от Директивата, поради което не са изпълнили своите задължения, определени с Договора за членство.

Гост в студиото на "Денят започва с култура" бе Марияна Андреева, адвокат.

"Директивата регулира една материя, която е много специфична и в много голяма степен непозната, особено сред държавите-членки, които са по-младите членове на ЕС. Нейното транспориране в националното законодателство и то по начин, така че да работи ефективно, наистина не е лесна задача", каза Андреева.

"Най-лесно е да вземеш един европейски документ и да го преведеш, и да го направиш част от националното си законодателство без да държиш сметка какво ще се случи по-нататък. Аз вярвам дълбоко, че ресорните отговорни органи не са имали този подход и не са желали това да се случи, както и най-вероятно не са желали да се окажем в ситуацията, която сме", продължи тя.

Вижте разговора във видеото.