Бърколино – 6 юли 2014

За предаването
Всички броеве