Без бариери. Клуб на студентите с увреждания в Русенския университет

В предаването
Всички броеве