Бисер Петков: За децата от Пловдив не е полагана необходимата грижа

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Той обясни, че според наличната до момента информация, за децата не е полагана необходимата грижа. Майката, която е живяла с тях, е неглижирала грижите си към тях. По отношение на телесните повреди, установено е, че са причинени от падане на гипсов орнамент. В резултат на този инцидент едно от децата е с много тежка травма. Установяват се причините за забавеното развитие на децата, посочи още той.

Министър Петков подчерта, че законодателството е насочено към закрила на децата в риск. За да се намесят органите за закрила на детето, първо трябва да бъде установено, че детето е в риск. Той посочи, че в плановете на правителството за следващата година влиза приемането на закон за детето и семейството, който да разпише мерки не само за децата в риск, но за всички деца в България. "Случаите, които имаме в последно време и в центровете за настаняване от семеен тип, и в семействата показват, че все още у нас има много насилие, което се констатира - физическо, психическо, вербално, което е симптоматично за общата атмосфера и общата нагласа у нас по отношение на децата."

На въпрос как се чувства един социален министър в страна, в която социалните експерти, които трябва да работят с деца в риск, получават ниски заплати, в която над 600 000 от пенсионерите получават минималната пенсия, за която непрекъснато признаваме, че е най-бедната в Европа, Бисер Петков каза, че проблемите са много.

Бисер Петков: Не бих казал, че съм с вързани ръце, защото предприемаме действия, за да се решават постепенно тези проблеми. Разбира се, равнището на заплащане е ниско не само на работещите в тези социални услуги. То е ниско за работещите в социалната сфера. От 1 февруари служителите в Агенцията за социално подпомагане, където преобладаващо работят социални работници, ще бъдат увеличени заплатите - средно с 10%.

Идеите за внасяне на работна ръка от Виетнам или Индия звучат и изглеждат по-екзотично, но всъщност това е необходимост, коментира министър Петков и допълни, че в това е и смисълът и значението на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет през 2016 г. Това е един от инструментите за решаване на дефицита на квалифицирана работна ръка на българския пазар, каза той, като подчерта, че това не е единственият инструмент, но е най-бързият и затова усилията са насочени към облекчаване на процедурите за внос на работници от трети държави.

Министър Петков обясни, че се работи за връщането на българите, които са неудовлетворени от условията на труд в страните, където работят, за да може да се влеят на пазара на труда у нас. Освен това се предприемат мерки демотивираните и обезкуражените да се привлекат като работна ръка. "Стартира Програма "Работа", насочена към дълготрайно безработни лица в 193 общини на България, където равнището на безработица е над средното."

Вижте целия разговор във видеото.