България 14 години в НАТО

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Ангел Найденов: В няколко посоки можем да търсим измеренията на членството на България в НАТО. На първо място, разбира се, от гледна точка на геополитическия ни избор. Всъщност, участието ни в НАТО определя и нашата принадлежност, и нашата политическа ориентация - част от Запада. Едно изследване беше представено на Мюнхенската конференция по сигурността на Института за глобална сигурност където 42% от българите заявяват, че те се възприемат като част от Запада. От гледна точка на стратегическите измерения - това са гаранциите, които получаваме по отношение на своята сигурност и фактът, че членуваме в най-мощния военно-политически съюз.
Ген. Съби Събев: От военна гледна точка ние не сме напълно адекватен член на НАТО, тъй като ангажиментите, които сме поемали от 2004 година до сега, не са изпълнявани на 100% по редица причини. Примерно, оперативната съвместимост на нашите военни сили с останалите сили на страните членки на НАТО. В интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО ние не сме адекватни, тъй като нямаме необходимата технология и оборудване, така че нашите самолети в една такава среда да бъдат разпознавани като приятелски самолети.