Демографията и негативните тенденции. Анализ на Христина Христова и Иван Нейков

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Христина Христова: Според различните прогнози броят на населението се движи някъде между 5,7 и 6,2 милиона до 2040 година. За миграцията има прогноза, че до 2030 година ще продължат около 10 000 души годишно да напускат България, но след това намалява емиграцията навън и се увеличава емиграцията към България, става нулево салдото на миграцията. Той започна този процес макар и много плах и много слаб все още. Тези прогнози са, за да се имат предвид и да се предприемат мерки в социалните системи, в системата на здравеопазването, образование, в инвестиционна система, пазара на труда. Две са големите последици от демографската тенденция, която се очертава - численото намаляване на населението и застаряването. Всички системи трябва да се пригодят със застаряването на населението.
Иван Нейков: Аз мисля, че 2050-а и 2100-тна не носят само данни за броя на хората. Тези години ще дойдат с нови технологии, тези години ще дойдат с нов пазар на труда. Аз мисля, че тази прогнозна цифра може да бъде несбъдната, може да бъде променена. Преди 30 години в Португалия живееха с мисълта, че живеят повече португалци извън Португалия, отколкото в Португалия. 30-35 години след голямата миграционна вълна започна обратен процес - започнаха да се връщат хората от Европа в Португалия. Истината е, че ще бъде грешка, ако не реагираме на прогнозата на учените от БАН. Тази прогноза означава, че поне в следващите 30 години българският работодател ще работи с все повече възрастни работници. Значи незабавно трябва да пристъпим към промяна на трудовото законодателство и да се съобразим с това, че силата ще бъде 55+, това е.