Два пъти по-големи сме, отколкото предполага населението и територията ни

Предаване: Панорама, 19.01.2018

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

По думите му всичко това е постигнато, благодарение на управлението на всички правителства досега.

Той подчерта: "Ние сме два пъти по-големи, отколкото предполага реално размерът на населението и на територията ни. Ние се движим около 100-то място по тези показатели, а по показатели "напредък", "човешко развитие" сме около 50-то. Хубаво е, че не сме Африка или Азия, както казват мнозина. Чудесно е, че ние сме 50-60-то място, а не 100-110-то. Значи този народ с тези политици е направил два пъти повече, отколкото предполага ресурсът, с който разполага."

Вълчев посочи, че има усещането, че вече българите правят нещата за себе си, а не за другите, не за тези, които очакват или изискват нещо от нас. Той заяви, че според него много хора в България са оптимистично настроени.