Електронно досие за автомобилите

В предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Дамян Войновски, главен секретар на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обясни, че преблемът се разисква още от 2014 година. В момента няма ясен реламент за автосервизите и по този начин не могат да се защитят правата на гражданите. Има изискване да се издават документи, но те са за фактура и касова бележка. Големите сервизи поддържат стандарти и регламенти, но в голямата си част сервизите не спазват никакви регламенти, защото не са задължени. Обмислят се да се сложат минимилани изисквания към служителите, да се направи регистър на специалистите, както и регистър на самите сервизи. Отделно ще бъде направен и регистър за превозните средства. В него ще се съдържа информация за ремонтите по автомобила.

От различните асоциации на автосервизите също искат тази регистрация да стане факт, за да излезе бранша от сивия сектор. Георги Илиев, работи в сервиз и е на мнение, че предложението на "Автомобилна администрация" ще успее да помогне за създаването на лоялна конкуренция и ще може да се отговори на по-високите изиствания от страна на клиентите. По негово мнение изискванията няма да бъдат толкова високи и непостижими, а прост всички, които извършват тази дейност, ще бъдат технически компетентни. При авторемонтна дейност гаранцията трябва да е минимум шест месеца, частите също трябва да имат произход и да се знае от къде идват, каза Илиев. До този момент гаранцията не е ясно регламентирана.