Европредседателството и националната сигурност. Думата на експертите

В предаването ще видите:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Пповод за разговора е свиканото за днес заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при президента. темата е "Ролята на Р България за развитието на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС в контекста на българското председателство".

По повод последните знаци на добросъседство и сътрудничество с република Турция Йордан Божилов подчерта, че Турция продължава търси път към ЕС. Той изрази и задоволство, че България и Турция търсят подходи между различни религии и различни църкви и подобряват средата за сигурност. На фона на растящата радикализация и противопоставяне на верска и етническа основа по света подобен диалог между съседите е изключително важен за повишаването на сигурността.

Във връзка с днешнното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност Йордан Божилов изтъкна на първо място въпроса каква отбрана и сигурност ще гради ЕС, срещу какви заплахи тя ще изгради способности. В този контекст темата за европейската сигурност и отбрана е дискусия за бъдещето на ЕС като цяло.

Йордан Божилов – председател на Софийски форум за сигурност:
"България, като страна на границата на ЕС и на НАТО има интерес към заселване на отбранителното сътрудничестцво в еврпоейските страни. И тук е голямото значение на България като председател на Съвета на ЕС. Това е така в сферата на политиката и в сферата на амбициите. От друга страна европейската сигурност и отбрана залага на това, че страните ще инвестират повече, ще инвестират по-качествено, ще създават способности... Този въпрос е много дискусионен за нас, защото модернизационните проекти вървят трудно, а всичко това е свързано и с европейската отбрана."


Според Любомир Кючуков външната политика е въпрос на процеси, а не на събития. Когато събитията очертават дадени процеси, това означава, че е налице политика, а не събитийност.

Любомир Кючуков – директор на Институт за икономика и международни отношения:
"От тази гледна точка действително Турция е ключов играч за европейската сигурност. Тук мисля, че няма разминаване в разбирането както в Европа, така и в България... по ред причини: защото тя е страната, членка на НАТО, защото тя е най-близко до конфликтни зони в Близкия изток, в Средния изток, защото тя е страната, в която на практика се съсредоточават огромни бежански потоци и т.н."

Оттук нататък обаче следват по-тревожни въпроси, смята Кючуков. Самата еволюция на вътрешната обстановка в Турция напоследък не радва европейските столици, тъй като представлява "плъзгане към авторитаризъм". Освен това наблюдаваме известно замразяване на динамиката на преговорите между Турция и ЕС за присъединяването на нашата съседка към съюза. Според експерта създава се впечатлението за взаимно изчакване кой ще признае, че тези преговори буксуват. Това предполага интересна роля за България: тя трябва да участва в този процес, а не просто да присъства, но като се прави разграничение между България като председател на Съвета на ЕС и двустранните отношения с Турция, смята Кючуков.