"Език мой": Глаголи, които бележат действието в цялост и протичането му

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В петъчната рубрика на "Денят започва с култура" - "Език мой", проф. Владко Мурдаров припомни правилата на правописа и правоговора на групата глаголи, които едновременно показват и действието в неговата цялост, и в протичането му. Това се чужди глаголи, които са заети в българския език и съдържат наставката -ир. Например: коментирам, окупирам, организирам, провокирам, спекулирам.