"Език мой" с проф.Владко Мурдаров

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В рубриката "Език мой" проф. Владко Мурдаров продължи темата за русизмите, които използваме в речта си. Ето и думите, които би трябвало да се ограничаваме да използваме - считам, на който българското съответствие е смятам, другата е удачно, на която на български съответства уместно. Другото, с което прекаляваме, е изказ в сферата на икономическата терминология - "еди какво си бележи ръст". Ръст в българския език означава височината на даден човек, а "бележи ръст" всъщност означава нараства, поясни проф. Мурдаров.