"Език мой" с проф. Владко Мурдаров

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Тази седмица в рубриката "Език мой" проф. Владко Мурдаров говори за това как се пишат годините. Правилно се изписва 2015 г. След петицата трябва да има разстояние преди да се появи г. Не е правилно да се напише 2015-та.

Друг случай с чести грешки е 25 лв. При съкратеното лева е възможно де се пропусни точката на края, но това не е мерна единица и трябва да има точка.

Професорът говори и за един въпрос, който засяга правоговора и правописа. В нашия език има букви, които могат да бъдат четени по различен начин. А може да бъде прочетена като А или като Ъ. Я се чете като Я или като ЙЪ. В тези случаи говорим за условната употреба на буквите.