Има ли лек за проблемите на Спешна помощ?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Проблемите в Спешната помощ не са от вчера, заяви д-р Петрова, като подчерта, че излагането на подобни случаи не подобрява нито Спешната помощ, нито отношението на пациентите към нея. Чисто нормативно в Закона за здравето е заложено какво е спешното състояние на пациентите. В Закона за лечебните заведения е уредено каква е функцията на центровете за спешна медицинска помощ. Разкъсването между лекарите, пациентите и Спешната помощ идва на ниво комуникация и започва с единния европейски номер 112. "Начинът, по който пациентите се свързват със Спешната помощ, начинът, по който обясняват своите оплаквания, препращането на информацията е един от сериозните и ключови проблеми, особено по дела, по които впоследствие се търси отговорност на екипа или на самата Спешна помощ като структура", обясни тя.

По думите на д-р Георгиев проблемът е комплексен - като започнем още от обаждането на телефон 112 до изпълнението на спешното повикване. Голяма част от хората знаят, че има стандарти за пристигане на линейката, но те се изпълняват според стандартите за брой екипи спрямо население. Той открои, че това също е голям проблем за спешните центрове като цяло. "Така че е много относително дали линейката закъснява или не, защото, когато за София би трябвало да има 60 линейки на смяна, които да работят - работят 15, тогава закъснението, ако изобщо можем да говорим за такова, при липсата на ресурс да покрием стандарта." Той подчерта, че липсата на кадри в Спешна помощ се среща все повече. Д-р Георгиев обаче открои, че и тук проблемът е комплексен - "един път лошите условия на труд, разбирайте, че нашите лекари не знаят къде отиват, не знаят при кого отиват, хкакво ще заварят там, и втори път - притеснението от това, че ти си сам. Трябва да проявим разбиране към колегите, защото Спешна помощ не е много привлекателна за работа от гледна точка на желанието на лекарите да работят там, тъй като в болницата работата е много по-различна - там можеш да се консултираш, да попиташ, там има професори и доценти. При нас лекарите са всичко - ти си сам на дадения инцидент, със собствените си възможности, с апаратурата в линейката."

Д-р Петрова се спря и на факта, че 60% от обажданията за линейки за миналата година не са били спешни. В същото време те ангажират линейките и екипите им. Тя напомни, че подаването на невярна информация при такъв тип сигнали е престъпление. Добре би било нормативно да се разпише и механизъм, по който хората, които са извикали линейка и са ползвали медицинска услуга, без това да е в условия на спешност и са ангажирали този екип, да заплащат.

Д-р Георгиев беше категоричен, че държавата трябва да се намеси, защото системата се задъхва. Хората масово злоупотребяват със Спешната помощ, без да има последици за това. "За съжаление голяма част от населението се изучи какви сигнали да подава на телефон 112 на базата на реална симптоматика".

Вижте целия разговор във видеото.