Избор на нов ректор на Софийския университет

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Днес, 17 ноември, рано сутринта започва Общото събрание на най-стария университет в България - Софийския университет "Св. Климент Охридски". По план на него трябва да бъдат избрани нов ректор, контролен и академически съвет, също и университетски обществен застъпник.

Кандидатите за поста са проф. Анастас Герджиков от Факултета по класически и нови филологии и проф. Тони Спасов от Факултета по химия и фармация, които поставят финансовата стабилност на институцията като основен приоритет, но предлагат различни подходи за постигането й.

Проф. Огнян Герджиков е изненадан, че двама кандидати ще се борят за ректорското място в СУ. „Преди години е имало по пет-шест и повече кандидати, сега само двама, което показва, че университетът е в деликатна и трудна ситуация и малко са тези, които биха се нагърбили с решаването на проблемите му“, заяви той.

Проф. Георги Димитров от Философския факултет определи кампанията за ректор на СУ като безпрецедентна. „Доколкото си спомням, за първи път има вътрешно-университетски натиск към всички възможни кандидати, колкото и да бяха, да поемат ангажимент за нещата, които смятат да извършат“, каза проф. Димитров. Той препоръча на кандидатите и на новия ректор ангажимент към академичната общност за управленски действия, които да извадят университета от кризата.

Проф. Герджиков от своя страна препоръча на новия ректор да отвори поне един от входовете на Софийския университет, защото там се влиза само откъм двора, което е недопустимо. Според него системата на финансиране в СУ е сбъркана. „Пазарният принцип, колкото и да съм дясно мислещ човек, не може да бъде прилагана навсякъде, и в образованието. Тази порочна практика да се плаща на студент води до много ниско равнище на не малка част от завършващите“, посочи Герджиков. По думите му трябва да се брани името на Софийския университет като люпилня на интелектуалния потенциал на нацията.