Избор на председател на Софийския градски съд. Говори Боян Магдалинчев

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Магдалинчев каза, че вече повече от половин година Софийският градски съд е без административен ръководител. "Това е най-големият административен съд в страната, не е добре да остава дълго време без ръководител. Ние определихме изпълняващ функциите на председател", каза той.

Председателстващият ВСС каза, че трудно общото събрание може да извади човек, който да оглави съда. "Системата на съдийското самоуправление, което се наложи с измененията на Закона за съдебната власт през 2016 г. може да се разглежда като нож с две остриета. От една страна се дава възможност на колективния орган, каквото е общото събрание, да предложи и да издигне кандидат. От друга страна този колективен орган има доста правомощия. Същевременно една част от правомощията на административния ръководител се отнемат. Той е длъжен обаче да поема всички негативи", каза той.

Магдалинчев не иска да вярва, че има някакъв натиск и външно влияние. "Ако някой не е убеден, че може да стане и да оглави определена институция, каквото и влияние да му се указва, едва ли би се съгласил", категоричен бе той.

Вижте целия разговор във видеото.