Излъчване от Пловдив – 17.10.2017

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве