Излъчване от Пловдив – 19.09.2017

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве