Излъчване от Пловдив – 3.10.2017

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве