Излъчване от Пловдив – 9.01.2018

Предаване: Местно време

За предаването
Всички броеве