Изложба на български архитектурен модернизъм

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Първото представяне на изложбата ще бъде на 20 април във Варна от 12:30 – в Главно фоайе на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Предвидена е и лекция, свързана с архитектурата на модернизма и проблемите с опазване на културното наследство.

След 8 май изложбата ще гостува в „Морско казино“ Бургас; планират се гостувания в Пловдив и Габрово, а през есента и представяне в София – през септември в Национален политехнически музей, а след това и в Нов български университет. По време на изложбите във всеки град ще се провеждат лекции и дебати, свързани с историята и опазването на културното наследство, както и специализирани обиколки сред най-представителните сгради в стилистиката на модернизма в съответните градове.