Как медиацията ни пази от съд

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Дни на медиацията. За решаването на спорове извън съдебната зала разговаряме в студиото със Светослав Стефанов – зам.-председател на Център по спогодби и медиация и Свилена Димитрова – адвокат и зам.-председател на центъра.

Според Светослав Стефанов медиацията е втори шанс, тя помага на две страни в конфликт да стигнат до някакво споразумение. Често, по думите му, "се бърка успешна и неуспешна медиация". Реално "всяка медиация е успешна, защото всеки спор има много аспекти, фактори и обикновено дори само един от тези фактори да се разреши, това вече е успешна медиация."

Свилена Димитрова сравни медиацията с будителството в съдебната система, защото тя дава шанс на хората да получат друг тип решение - в което те участват. Тя определи ролята на медиатора така: "Медиаторът без да присъжда, без да дава решението на спора, благодарение на специалните умения, които има, помага на страните да намерят действителните си интереси и тяхната пресечна точка. По този начин той отваря пред тях врати, които те сами по една или друга причина - емоционална или рационална - те не са могли да видят."

Как медиацията е помогнала на Лора Тодорова научаваме от следващия репортаж.