Как многообразието може да бъде вкусно?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В това издание на "Здравето отблизо" е многообразно и вкусно. Пръст в това има и сдружение "Мулти култи колектив", което преди няколко месеца стартира една доста интересна кампания, целяща да се противопостави на дискриминацията и ксенофобията по един наистина иновативен и позитивен начин, като разкаже историите на над 30 емигранти и бежанци и чрез традиционните им кухни да ни запознае с тяхната култура.

Вижте малка част от тези разкази.