Как продуктите на малките ферми достигат до крайния потребител?

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве