Очерк за една „щастлива” ферма в Садово

Предаване: Бразди

В предаването
Части от предаването
Всички броеве