Какви имена избират българите?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Когато се говори за мода при личните имена, трябва да имаме предвид, че се изследват имената за последните години. Статистиката от НСИ обхваща абсолютно всички имена на хора от 0 до 100 години. Най-често срещаните имена съставляват около 20% от всички имена. При новородените най-обичаното име е Александър, Георги е на първо място в Пловдив. Тенденциите по-ярко се очертават в големите градове, особено в столицата. Запазват се характерните за българската личноименна система двуосновни имена - Божидар, Борислав, Владимир... От тях се образуват нови имена, например Стифомир, Тенислав и др. Появи се и тенденция за кръщаване на децата с по три лични имена. Двойните имена са по-характерни за жените. Мъжките имена са по-консервативни.