Кампания за по-човечно детско правосъдие

В този брой на предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Законът за борба с противообществените прояви е доста стар и според Славкова не се отнася правино спрямо децата, който да зачите техните права. Извършването на престъпление е израз на трудно израстване и трябва да се работи с децата по щадящ начин, който да им предостави както социална подкрепа, така и наказания, които са съразмерни с техните постъпки, но не и по-тежки.

От "Национална мрежа за децата" настояват малолетните деца (под 14-годишна възраст) да бъдат обект на социална подкрепа и с тях да работят социални работници, психолози, както и да има подходящи услуги в страната, които да се занимават с тях. Други конкретни предложения са свързани с затварянето на петте съществуващи интерната в страната, в които условията са много тежки.

Настоява се да има наказания, но те да са съразмерни. Не става въпрос само за по-леки наказания, а и за такива, чрез които детето да разбере какво е извършило. Новият закон, който е в министерството за обсъждане, въвежда възстановителното правосъдие където има възможност детето да се извини на жервтвата, да може да възстанови част от щетите, а не да търпи репресии и наказание.

Децата, извършили престъпление, биват разпитвани в т. нар. "Сини стаи". Вижте как изглежда една от тях във видеото!