Петков: Основният приоритет е прилагането на Европейския стълб за социални права

В този брой на предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

„В София е предвидено провеждането на 23 събития и няколко конференции на високо ниво, в които ще се поставят важни за ЕС въпроси като бъдещето на труда, социалната икономика, развитието на социалното предприемачество, бъдещето на инвестициите в човешкия капитал и европейските социални фондове след изтичане на настоящия програмен период“, коментира Петков.

Дебатът в ЕС е за дългосрочния бюджет на Съюза. Като председателстващ Съвета на министрите в областта на труда и социалните въпроси има важни 14 досиета, по които се очаква България да постигне напредък, посочи още социалният министър.

Петков обяви, че в началото на следващата седмица в ЕП започва междуинституционалният разговор по Директивата за командированите работници и Директивата за координацията на системите за социална сигурност, както и за новата Директива, която е за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот на родителите.

Основният приоритет в нашата област е прилагането на европейския стълб за социални права, който беше приет през ноември, каза Бисер Петков.

По думите му сърцевината на европейката политика е кохезионната политика. „Трябва да имаме едно сближаване с изпреварващо нарастване на доходите в държави като България, които имат значително по-ниско равнище на доходите. Има инициативи в ЕС в това отношение. България ги подкрепя“, допълни Петков.

Утре Министерският съвет се очаква да приеме Националния план за действие по заетостта за 2018 г. С общ бюджет от 73 млн. лв. планът се фокусира върху подобряването на качеството на работната ръка, каза министърът.