Казусът КТБ – разговор с Виолина Маринова

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банка, заяви, че в КТБ са отпускани кредити, без да е направен задълбочен финансов анализ. Тя смята, че кредитите, раздадени от баката, няма да могат да се върнат.

Тя посочи, че случилото се от началото на лятото е дало да се разбере, че в КТБ очевидно има проблем, но самата тя не е допускала, че размерът на необслужваните заеми е толкова голям.

Маринова подчерта, че желае банката да се оздрави, за да се успокои обстановката в страната. „В момента, когато е напрегнато, и фирмите, и гражданите се страхуват да предприемат каквито и да е инвестиционни намерения“, заяви тя. При евентуален фалит ще се изплатят само гарантираните от закона влогове. С останалите какво ще се случи ще реши правителството и парламентът.

Тя обясни, че парите във Фонда за гарантиране на влогове са недостатъчни да покрият дупката в трезора и разликата ще се търси отново от банковия сектор.

Тя отново подчерта, че високите лихви по кредитите крият рискове. „В момента лихвените нива по депозитите са ниски, както и по кредитите“, обясни Виолина Маринова.