Казуси със земеделските земи

Предаване: Денят започва

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Красимир Маринов от село Садово е притеснен, че ще загуби субсидии, след като е загубил права върху част от наследствените си имоти. А причината е закъснение в подаването на заявление за ползване на земеделските земи.

Красимир Маринов: Десетина декара ми ги вземаха, аз как ще си платя осигуровките. Сега станали са бели петна, аз десет години ги ползвам и изведнъж елате вчера… Направил съм всичко необходимо, само че декември те не ми казват, че е трябвало лятото.
Иван Сабахлъков, земеделски производител: Аз имам 200 декара в момента актувани като “бели петна” - парадокс, имам договори със собствениците на имоти, но нямам право да ги въведа.

Имоти, които не са декларирани в срок до 31 юли на предходната години, и са попаднали в така наречените “бели петна”, трябва да се разпределят чрез споразумение между земеделските производители или животновъдите в района, категорични са експерти от Министерството на земеделието.

Николай Маринов, директор на “Главна дирекция Земеделие и регионална политика” в МЗХГ: Когато касае ливади, пасища, мери без доброволно споразумение няма споразумение, тогава на никой не се дават. Когато касае обработваема земя по същия начин има доброволно споразумение, ако няма доброволно споразумение тогава има служебно разпределение и ако са 1000 декара и има 100 декара бели петна, а тия 1000 декара се обработват от 5 собственика - един е с 200, друг със 100 пропорционално се разпределят, нищо сложно…

Собствениците на земеделски земи няма да бъдат ощетени, тъй като наемателите на "белите петна" заплащат рентата в службите по земеделие, откъдето те могат да си ги получат със заявление по образец.