Местно време – 19 декември 2014: София

В предаването
Всички броеве