Местно време - "Без бариери" - 14.11.2017

За предаването
Всички броеве