Местно време - "Без бариери" - 26.06.2018 - Пловдив

За предаването
Всички броеве