Местно време - "Без бариери": Историята на Йордан Георгиев

В предаването
Всички броеве