Местно време – БНТ2 Русе и БНТ Свят – 16 декември 2013

За предаването
Всички броеве