Комунизмът в час - ябълка на раздора между ГЕРБ и БСП

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Новата програма за обучение по история в 10 клас скара ГЕРБ и БСП. Управляващитте защитиха министъра на образованието заради поисканата му от левицата оставка. Социалистите призоваха ГЕРБ да премине през вътрешен катарзис.

Ирена Анастасова уточнни, че и в момента в програмите по история се изучава периодът от Втората световна война до 1989 г. и то не само в 10 клас, а и в другите нива, където се изучава българска история. В този смисъл това не новост.

Ирена Анастасова - депутат от ПГ на "БСП за България":
"Всъщност нас ни притесни начинът, по който сега беше създадена тази програма: в смисъл на теми, обем на материал, защото и за непредубеден човек, за неисторик, ако прочете учебната прогарма по история за 10 клас, че примерно 11 века от развитието от България се изучават в 15 теми, Възраждането се изучава в 12 теми, което е също доста сериозен времеви период, 45-те години от социалистическото развитие са в 9 теми на фона на 11 века, които са в 15 теми... и последните 30 години на преход са в 8 теми."

Анастасова изрази притеснението на социалистите от факта, че учебните програми, които са били разработени през 2013 год. и впоследствие многократно обсъждани, са били публикувани на сайта на Министерството на образованието в края на септември като при това се е оказало, че има разлика между вариантите, в които те са били обсъждани, и тези, които са публикувани. Според нея разликите са и в теми, и в понятия. Анастасова изтъкна, че социалистите не са против изучаването на социалистическия период, но те застъпват становището, че историческото развитие на страната през различните периоди трябва да се изучава равнопоставено - с достатъчно часове, с достатъчно теми по всеки един период. Освен това, по думите ѝ липсва фашизмът, съществуването на профашистки организации, антиеврейското законодателство - в утвърдената програма, непример, липсва понятието "депортиране" /на българските евреи/, но в нея съществува "изселване" /по времето на социализма/, което е липсвало в предложената за обсъждане програма. Така, според нея, се нарушава причинно следствената връзка на събитията преди 1944 г.


Галя Захариева обясни, че досега българска история се изучава 72 часа в 11 клас или 62 часа - в 12 клас взависимост по какъв учебен план се учи. новият учебен план предлага 126 часа по българска история в 10 клас. Според нея след процеса на объсждането е нормално да възникнат някои нови въпроси. В новия проект са ангажирани историци, научни работници, общественици, които би трябвало повече да разбират от това как един исторически период трябва да се представи на децата.

Галя Захариева - депутат от ПГ на ГЕРБ:
"Но за мене е много важно, че програмата дава много по-сериозно внимание на българската история - т.е. почти два пъти ще се увеличат часовете, в които децата ще имат възможност да разберат повече, да научат повече неща за българската история... Аз лично и нашата политическа сила не разбираме защо опозицията се сърди на факта, че понятия като "комунизъм", "народен съд", "тероризъм" ги има в програмата и децата трябва да ги изучават като понятия. това са факти от българската история."

Целия спор около новата програма по история в горната степен на средното образование можете да проследите във видеооткъса.