На горещия стол - Атанас Добрев за фонд "Земеделие"

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Имам волята до средата на август в ДФ "Земеделие" да излязат всичките процедури на българските общини. Това заяви новият изпълнителен директор на фонда Атанас Добрев ексклузивно за "Още от деня".

Още с първия си ден на встъпване в длъжност Добрев назначи комисия, която да влезе в кабинета на бившия изпълнителен директор и да опише какво е състоянието. Комисията от своя страна излиза с доклад в петък вечерта, като Атанас Добрев заяви, че в голяма част от него се съдържа информация за забавени документи от началото на годината. За равноссметка между преди и сега, новоназначения изпълнителен директор изтъкна каква е свършената работа за последните дни.

"За четири дни са платени около 15 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони, подписани са 47 договора по Мярка 121 "Модернизиране на селските стопанства" по Програмата за развитие 2007-2013 година, като повечето от тях са за биостопанства. Одобрени са 84 тръжни процедури на общини, кандидатствали с проекти за подобряване на инфраструктурата на селските райони по Мярка 321 - "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" и Мярка 322 - "Обновяване и развитие на населените места". Одобрени са планираните търгове на 34 общини, така че те ще могат да стартират своите обществени поръчки по вече договорени проекти. Изпратени са и 19 писма до кметове за допълнителни уточнения по минали търгове. Подписани са над 60 окончателни анекса към договори на общини", изреди Атанас Добрев.

Според него общините не само могат да фалират, но е заложено и цялото им СМР, което е трябвало да се строи през топлия сезон.

"Говориме, че тези проекти трябва да приключат догодина до средата на годината, а все пак една важна инфраструктура, едно строителство, една канализация зимата няма как да се строи. И в момента от петък съм издал заповед за сформиране на допълнителни екипи за подпомагане на тези дейности. Имам волята и мисля че ще стане - до средата на август да излезнат всичките процедури на българските общини. За тази цел сме преструктурирали много звена в тази структура", категоричен бе Добрев.

Новият изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" увери, че назначението му не е политическо и доказателство за това е 12-годишния му професионален опит в сферата на земеделието и горското стопанство. Той добави, че познава в дълбочина структурите на фонда, тъй като там е започнал от най-ниската позиция - експерт.