На кого е имуществото на НИМХ?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Проф. Васил Николов: Според мен става дума за някакъв изкуствен конфликт. Няма конфликт между нас. Още на 30-ти август управителният съвет реши за отделянето на интитута от академията. На 10-ти септември общото събрание потвърди това решение и от тогава с няколко общи събрания се работи именно в тази посока. На 18 септември беше подписано споразумение между нас, академията, министерството и профсъюзите и академията работи по това споразумение. С проекта за бюджет беше нарушено именно това споразумение, тези стъпки, които са предвидени, които ръководството на академията следва и следва, така че до края на годината да бъде изпълнено това решение и изведнъж се появиха преходните и заключителните разпоредби, които са в разрез с това споразумение. Нещо подобно не е предвидено в споразумението за изваждане на института с цялото му имущество, с всички хора.

Той обясни, че, както и министър Вълчев е казал, че трябва да се погрижат за хората, които искат да останат в академията и общото събрание на академията е създала ново звено и за да започне преходът, който е предвиден в споразумението, е необходимо да се започне процедура по закриване на института в рамките на академията, за да бъде създадено новото звено ким Министерския съвет.

Според временно изпълняващия длъжността директор на НИМХ проф. Пламен Нинов най-важното нещо е въпросът за имотите и попита проф. Николов "Има ли в дирекция "Управление на имоти" документи за нашата собственост и тайна ли са нашите имоти за БАН?".

Инвентаризация на имотите в момента е абсолютно ненеобходима, тъй като всички документи се намират в БАН, коментира още той.

Вижте целия разговор във видеото.