Опазване на културното наследство

Опазване на културното наследство
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Продължаваме темата за наследството. От Пловдив - мястото, което даде повод за много нови разговори за опазването на паметниците на културата. Дали тези разговори ще открият трудно постижимия синхрон между различните страни в процеса. Дали ще открият защо например днес е по-лесно за един собственик на ценна сграда да я събори и да си плати глобите за това, отколкото да тръгне по трудния път на съгласуване на проекти.Чрез особеностите на случаите, които представяме в това издание, ще потърсим обобщението, а защо не и зародиша на проблема за наследството. Защото това е точката, от която трябва да се тръгне, за да бъдат ефективни каквито и да е нови мерки и стратегии за опазване. Гледайте "Абсурдите с БНТ 2".