По какви програми се обучават децата със специални образователни потребности?

Предаване: Местно време

В предаването
Всички броеве