По жътва - добивите са добри

Предаване: Бразди, 11.07.2020

В предаването
Всички броеве