Производството на зеленчуци – висш пилотаж или руска рулетка?

Предаване: Бразди, 11.07.2020

Цялото предаване
В предаването
Всички броеве